Goede doelen

Cares-Assistance steunt de volgende goede doelen 

Draag zelf bij aan de missie van deze goede doelen.

Wanneer je klant wordt bij Cares-Assistance, draag ook jij hieraan bij. 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) 

Het CPZ, maakt deel uit van Zelfmoord1813 is hét platform voor iedereen in Vlaanderen die meer informatie zoekt rond zelfdoding. Cares-Assistance steunt de organisatie in haar doel als eerste aanspreekpunt voor de persoon in kwestie die een crisismoment ondergaat, maar evenwel voor familie of derden, of als nabestaande.


Meer info

Kinderkankerfonds

De genezingskansen worden steeds groter bij kinderen met kanker. Cares-Assistance investeert in de werking van het kinderkankerfonds om zo de behandeling en ook de psychologische steun aan deze kinderen en hun gezinnen mogelijk te maken.

Meer info

Télévie

Leukemie is een ernstige vorm van kanker die voornamelijk het bloed en het beenmerg aantast. Elk jaar worden er gemiddeld 60 Belgische kinderen door getroffen. Sinds 1989 organiseert Télévie acties voor het inzamelen van geld en fondsen voor (kinder)kankeronderzoek, met een focus op leukemie. Ook Cares-Assistance steunt deze missie.

Meer info

Meer info over hoe wij deze goede doelen ondersteunen?

Neem contact met ons op