Praktische procedures bij een overlijden

Om een overlijden te melden

Bel +32 2 486 85 10

Bij een overlijden is het laatste waar je aan denkt de praktische zaken regelen.

Bij het verlies van een dierbaar iemand wensen de nabestaanden in stilte of in intieme kring te rouwen en het verlies te verwerken, terwijl net dan heel veel praktische zaken moeten geregeld worden.

Bij een overlijden komen zowel administratieve als financiële beslissingen kijken die emotioneel zwaar kunnen zijn.

De eerste regelingen treffen

Meteen na het overlijden contacteren jouw nabestaanden een arts om het overlijden vast te stellen.

Daarna wordt een begrafenisondernemer ingeschakeld en wordt aangifte van het overlijden gedaan bij de gemeente.

Met de akte van overlijden moeten de tegoeden bij de bank worden geblokkeerd. Denk aan bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enz.

 

Administratieve zaken in orde brengen

  • Bankzaken

De tegoeden worden pas gedeblokkeerd eens de bank op de hoogte wordt gebracht van de wettige erfgenamen.

De erfgenamen gaan met een attest van erfopvolging of een akte van erfopvolging naar de bank zodat deze de tegoeden kan vrijgeven.

  • Het testament

​In het geval dat er een testament is opgesteld, gaat de notaris na wat er nagelaten wordt aan wie. Hiervoor moeten de nabestaanden samen met de notaris onderzoeken wat de laatste wilsbeschikkingen waren van de overledene. Ook de wensen in verband met de uitvaart kunnen vermeld staan in het testament.

  • Persoonlijke administratie

De nabestaanden lichten de werkgever of school in, evenals het ziekenfonds, de DIV - indien de overledene een voertuig in bezit had - en alle verzekeringsmaatschappijen waar de overledene bij aangesloten was.

Een overlijdensbijstand vermindert de zorgen van jouw nabestaanden.

Onze experts nemen op professionele wijze deze zaken uit handen.